Είναι μόνον τα λάστιχα του αυτοκινήτου μας που έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα, επομένως αντιλαμβανώμαστε όλοι την σημασία τους για την ασφάλεια μας, ιδιαίτερα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή σε κακή ποιότητα ασφάλτου αλλά και την άνεση στο ταξίδι.
Οι μηχανικοί μας θα σας συμβουλεύσουν για τον σωστό τύπο ελαστικού και θα εγκαταστήσουν ελαστικά των καλύτερων κατασκευαστών της αγοράς.