Η εξάτμιση του αυτοκινήτου σας έχει πολλούς ρόλους να παίξει πέρα από την σωστή λειτουργία του κινητήρα την απομάκρυνση των καυσαερίων και την μείωση του θορύβου.
Ένας από αυτούς είναι η καταστροφή σωματιδίων και αερίων βλαβερών για το περιβάλλον και την υγεία μας, που επιτυνχάνεται με τον καταλύτη.
Στο συνεργείο μας θα ελέγξουμε την σωστή λειτουργία του ολόκλήρου συστήματος ανακύκλωσης των καυσαερίων, καταλύτη, αισθητήρες, την κατάσταση των συγαστήρων (καζανάκια) .
Πάντα η επισκευή γίνεται με αυθεντικά ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης ή αξιόπιστα after market των καλύτερων κατασκευαστών ανταλλακτικών της αγοράς.