Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μοιάζει με το νευρικό σύστημα και σκοπός είναι η σύνδεση όλων των επιμέρους συστημάτων και η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα σε όλο το αυτοκίνητο. Συχνή αιτία ακινητοποίησης του αυτοκινήτου είναι κάποια βλάβη στο ηλεκτρικό του σύστημα. 
Στο συνεργείο μας διαθέτουμε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας και τις απαραίτητες γνώσεις για την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή των ηλεκτρικών του αυτοκινήτου σας.
Φυσικά η επισκευή γίνεται με αυθεντικά ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης ή αξιόπιστα after market των καλύτερων κατασκευαστών ανταλλακτικών της αγοράς.